Privacybeleid

Rise & Shai waarborgt uw privacy

Wanneer u bij mij onder behandeling komt, is het voor mij noodzakelijk om een dossier aan te leggen. Dit dossier bestaat uit aantekeningen m.b.t. tot uw gezondheidstoestand en aantekeningen over de voortgang van de behandelingen.

Ik zal uw privacy waarborgen:

  • Ik zal zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens.
  • Onbevoegden zullen geen toegang hebben tot uw gegevens (alleen ik als therapeut en daarnaast hou ik mij aan de wettelijke geheimhoudingsplicht, het beroepsgeheim).

Indien ik uw schriftelijke toestemming heb kunnen gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor:

  • Het informeren van andere zorgverleners. Bijvoorbeeld bij doorverwijzing of afronding therapie.
  • Financiële administratie.

Mochten er andere redenen zijn om uw gegevens uit het dossier te gebruiken wordt u eerst geïnformeerd en zal er om schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Gegevens in het cliëntendossier worden 15 jaar bewaard.

Persoonlijke gegevens voor deze website

Rise & Shai verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Persoonlijke gegevens verwerken met welk doel en op basis van welke grondslag

Rise & Shai verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van diensten en producten van Rise & Shai
– Om goederen bij u af te leveren
– Rise & Shai analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
–Rise & Shai volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
–Rise & Shai verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die benodigd zijn voor belastingaangifte.
 
Rise & Shai bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rise & Shai verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rise & Shai maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Rise & Shai een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@riseandshai.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rise & Shai zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Website

Rise & Shai maakt gebruik van Google analytics, maar heeft de gebruikersgegevens geanonimiseerd. Dit is tot stand gekomen door de volgende stappen te ondernemen in het Google Analytics account van Rise & Shai: het IP-adres van elke bezoeker is geanonimiseerd, gegevens delen met Google is uitgeschakeld, gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden is uitgeschakeld en de optie User ID’s is uitgeschakeld. Zo kunnen de bezoekersstatistieken op de website van Rise & Shai anoniem worden gemeten. Op deze manier voldoet Rise & Shai aan de AVG wet.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Rise & Shai neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@riseandshai.nl

Sluit Menu
×
×

Winkelmand